Tapahtumakalenteri

Perjantai  1.2.2019 - Sunnuntai 14.4.2019KYMIN partiojohtajaperuskurssi
Tiistai  5.2.2019Kipparikurssin alkukoe
Lauantai  9.2.2019 - Sunnuntai 10.2.2019Talvi-PT-kisat
Lauantai  16.2.2019Megapamaus
Perjantai  22.2.2019Muistelemispäivä

Piirihallituksen kokoukset

PiHa 5/18

 • Keskusteltiin Kriisikeskukselta saadun lahjoituksen tasapuolisesta jakamisesta lippukuntiin
 • Keskusteltiin piirileirin tavoitteiden asettamisesta
 • Päätettiin järjestää piiriluottiksille ja johtokolmikolle syksynavauspäivä la 25.8.
 • Myönnettiin Parikkalan Ilveksille avutus ulkomaanmatkaan.

PiHa 4/18

 • Nimettiin vaalitoimikunta
 • Aloitettiin Tapahtumajohtajan käsikirjan päivittäminen
 • Täydennettiin talousryhmän kokoonpanoa
 • Käsiteltiin kokonaisvaltaisesti Hepohiekan kehittämistä ja myönnettiin lisämääräraha saunan laiturin kulkusillan korjaukseen. Päätettiin aloittaa metsän metsähoidollisten hakkuiden suunnittelu.

PiHa 3/18

 • Valittiin piirileirin 2020 johtokolmikko; leirinjohtaja Laura Leinonen (Parv), ohjelmajohtaja Emmi Niitlahti (LTT), pestijohtaja TImo Lampi (LW)
 • Koottiin piiriluottispesteistä listaus
 • Keskusteltiin toimintasuunnitteluprosessista
 • Keskusteltiin piirin osallistumisesta Partiotoiminnan laadun kriteerien pilotointiin
 • Keskusteltiin tietosuoja-asioista

PiHa 2/18

 • Hyväksyttiin tilinpäätös hyväksyttäväksi piirin kevätkokoukselle
 • Keskustelun jälkeen päätettiin esittää kevätkokoukselle jäsenmaksun korotusta
 • Käsiteltiin vuosikertomusta
 • Päätettiin ICT-palvelujen järjestäjästä
 • Käynnistettiin toiminnansuunnittelu vuodelle 2019
 • Päivitettiin kriisiviestintäohje
 • Kuultiin valtakunnallisten seppopäivien teemoista ja tapahtumaan osallistumisesta
 • Keskusteltiin piirileirin 2020 johtokolmikosta
 • Keskusteltiin jäsenkysymyksestä, johon SP on toivonut kantaa jokaisesta piiristä.

PiHa 1/18

 • Vahvistettiin piirijohtajien ja järjestösihteerin työkuva
 • Vahvistettiin lippukuntavalmentajien lippukuntajako
 • Merkittiin tiedoksi vuoden 2018 Heimoviestin mediakortti ja Hepohiekan hinnasto, joihin ei oltu esitetty muutoksia edelliseen vuoteen
 • Tarkennettiin turva-aikuisen pestin pestikuvausta
 • Päätettiin käyttää yhteisvastuukeräyksestä saatuja diakoniatyön kautta ohjattuja tukirahoja vähävaraisten partiolaisten leiri- ja retkiosallistumismaksuihin
 • Hyväksyttiin ansiomerkkiryhmän esittämät muutokset piirin ansiomerkkiohjeisiin ja toimintaohjeeseen ansiomerkkiryhmän osalta
 • Käynnistettiin vuosikertomuksen kokoaminen ohjeistamalla ryhmiä toimittamaan aineistoja
 • Hyväksyttiin kaksi uutta partiojohtajaa piirin jäseneksi.

PiHa 9/17

 • Vahvistettiin ja merkittiin tiedoksi ryhmien ja jaostojen kokoonpanot
 • Keskusteltiin yhteisvsastuukeräysvarojen käytöstä vähävaraisten partiolaisten tukemiseksi
 • Hyväksyttiin kaksi uutta partiojohtajaa piirin jäseniksi.

PiHa 8/17

 • Vahvistettiin sähköpostikokouksella päätetyt toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Päätettiin, ettei ainakaan tässä vaiheessa lähetä mukaan SP:n tarjoamaan mahdollisuuteen postittaa piirilehti yhdessä Partio-lehden kanssa
 • Vahvistettiin Heimoviestin julkaisuaikataulu vuodelle 2018
 • Keskusteltiin Lappeenrannan Rakuuna Lions-clubin tukirahan käytöstä
 • Päätettiin toimintakilpailun painotukseksi vuodelle 2018 Yhteiseen partioon -suoritukset
 • Keskusteltiin Hepohiekan metsäomaisuuden kehittämisestä
 • Hyväksyttiin kaksi partiojohtajaa piirin jäseneksi.

PiHa 7/17

 • Kuultiin vaalitoimikunnan tilannetiedotus
 • Toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyä
 • Päätettiin tilata uudet joulukortit
 • Hyväksyttiin Heimoviestin painopaikka seuraavalle kahdelle vuodelle

PiHa 6/17

 • Kuultiin vaalitoimikunnan tilannetiedotus.
 • Toiminnansuunnittelua ja talousarvion työstämistä ohjeistettiin.
 • Piirileirin 2020 johtaja(t) haku on avattu ja johtaja(t) pyritään löytämään kevätkokoukseen mennessä.
 • Vahvistettiin Heimoviestin päätoimittajaksi Lotta Ellonen (TaTa).
 • Päätettiin selvittää lisää SP:n ICT-palvelua ennen lopullista päätöstä.
 • Käynnistettiin syyskokouksen valmistelut.
 • Päätettiin adventtikalenterikampanjan kannustepalkinnoista myyjille ja lippukunnille.
 • Päätettiin kulukorvauksista ja kisojen osallistumismaksuista vuodelle 2018.
 • Hyväksyttiin piiriin viisi uutta partiojohtajaa piirin jäseniksi.

PiHa 5/17

 • Valtuutettiin vaalitoimikunnan etsimään piirinjohtajaehdokkaita syyskokouksesta alkaen ja lisäksi päätettiin, että Lotta voi jatkaa vaalitoimikunnan puheenjohtaja.
 • Päätettiin piirin luottamushenkilöiden koulutuksiin osallistumiskustannuksiin osallistumisesta. Uudet ohjeet tulevat voimaan 1.1.2018.
 • Valittiin Syys-SM-kisojen johtajiksi Iida Ilvonen ja Lotta Pellinen ja ehdollisena jäsenkokouksen oheisohjelman vastaavaksi Heini Jokinen. Seuraavan piirileirin johtajahaku avataan syksyllä.
 • Aloitettiin toiminnansuunnittelu ensi vuodelle.
 • Päätettiin päivittää piirin viestintäsuunnitelma ja somen pelisäännöt
 • Käsiteltiin partioviikon palautetta
 • Hyväksyttiin neljä partiojohtajaa piirin jäseniksi.

PiHa 4/17

 • Nimettiin vaalitoimikunta
 • Keskusteltiin piirin luottamushenkilöiden koulutuksiin osallistumiskustannuksiin osallistumisesta.
 • Käsiteltiin LSV:n partiomatkan avustushakemus
 • Merkittiin tiedoksi toimintakilpailun tulos
 • Päätettiin, ettei piiri järjestä yhteiskuljetusta syksyn Johtajatulille eikä piiri järjestä omaa luottistapahtumaa
 • Kuultiin kuulumiset Partion Kevätpäiviltä ja Partioneuvosta

PiHa 3/17

 • Käsiteltiin vuosikertomusta ja päätettiin esittää se vuosikokoukselle.
 • Päätettiin hakea SP:n jäsenkokouksen 2018 isäntäpiiriksi.
 • Käsiteltiin piirin talousasioita ja päätettiin sijoitustoimista

PiHa 2/17

 • Vahvistettiin piirinjohtajien työnjako vuodelle 2017
 • Käsiteltiin tilinpäätöstä ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle hyväksyttäväksi
 • Käytiin läpi ryhmien kuulumisia
PiHa 1/17
 • Hyväksyttiin vastuuvalmentien lippukuntajako vuodelle 2017
 • Vahvistettiin Heimoviestin mediakortti 2017
 • Vahvistettiin Hepohiekan hinnasto 2017
 • Aloitettiin kokoamaan vuosikertomusta
 • Käytiin läpi kevätkokouksen järjestelyjä
 • Valittiin Toimiva partiojohtaja 2015 -ehdokas
 • Valittiin Lotta Pellinen piirin edustajaksi Erätulen yhtiökokoukseen
 • Merkittiin tiedoksi piirin talousasiat, adventtikalenteri- ja joulukorttimyynti 2016
PiHa 10/16
 • Päätettiin uudesta työterveyshuollon palveluntuottajasta
 • Vahvistettiin ryhmien ja jaostojen kokoonpanot
 • Hyväksyttiin Lappeen Tuulitytöt ry piirin jäseneksi.
PiHa 9/16
 • Hyväksyttiin päivitetty toimintaohjesääntö 1.1.2017 alkaen
 • Vahvistettiin Heimoviestin ilmestymisaikataulu vuodelle 2017
 • Hyväksyttiin tapahtumien peruutusehdot ja kuvauslupa
 • Hyväksyttiin muistamisten ohjeistus
 • Käytiin läpi Jäsenkokouksen ja partioneuvoston aiheita
PiHa 8/16
 • Hyväksyttiin sähköpostikokouksessa käsitelty toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitettavaksi SP:lle OKM-avusta varten
 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle
 • Kuultiin vaalitoimikunnan ehdokastilanne
 • YV-hankesuunnitelma ja integraatiorvalmennusryhmän toimenkuva
 • Tarkennettiin työntekijän toimenkuvaa (vuoden 2018 loppuun) vastaamaan YV-hankeprojektia
PiHa 7/16
 • Toteutetaan kysely piirin toiminnasta
 • Kuultiin vaalitoimikunnan ehdokastilanne
 • Käsiteltiin hallituksen versiota toiminnansuunnittelusta ja talousarviosta toimitettavaksi SP:lle OKM-avustusta varten
 • Käsiteltiin pienen piirin mallia lippukuntatuen uudistuksesta
 • Keskusteltiin adventtikalenterimyyntikilpailusta ja palkintojen jakoperusteista
 • Vahvistettiin matkakorvaukset ja kisamaksut vuodelle 2017
PiHa 6/16
 • Jatkettiin toiminnansuunnittelua vuodelle 2017
 • Keskusteltiin Toimintaohjesäännön päivittämisestä vastaamaan uutta lippukuntatukea
 • Aloitettiin laatimaan muistamisten ohjeistusta
PiHa 5/16
 • Merkittiin tiedoksi Kuura '16 -loppuraportti
 • Käytiin läpi piirin YV-hankesuunnitelmaa
 • Keskusteltiin toiminnansuunnittelusta kaudelle 2017
PiHa 4/16
 • Keskusteltiin toiminnansuunnitteluprosessista vuodelle 2017
 • Hyväksyttiin Tähtikartta vuosille 2017-2030 piirin toimintaa ohjaavaksi
 • Hyväksyttiin laskujen hyväksymiskierto vastaamaan päivitettyä taloussääntöä
 • Määritettiin arvopaperisalkun hoitamisen osto- ja myyntirjat
 • Päätettiin avata lyhytvaikutteisten sijoitus kaupankäyntitili
PiHa 3/16
 • Kuultiin Kuura '16 -talvileirin toteutumisesta
 • Hyväksyttiin päivitetty piirin taloussääntö
 • Keskusteltiin piirin varojen säätiöittämisestä
PiHa 2/16
 • Hyväksyttiin järjestösihteerin työnkuva vuodelle 2016
 • Keskusteltiin Partioviikon tapahtumista
 • Keskusteltiin Lippukuntatuen uudistuksesta
 • Hyväksyttiin tilinpäätös 2015 esitettäväksi ja hyväksyttäväksi kevätkokoukselle
PiHa 1/16
 • Käsiteltiin Kuura '16 -talvileirin tilannetta
 • Täydennettiin ryhmien ja jaostojen kokoonpanoja vuodelle 2016
 • Merkittiin tiedoksi piirijohtajien työnjako vuodelle 2016
 • Hyväksyttiin alueohjaajien työnjako vuodelle 2016
 • Hyväksyttiin Heimoviestin mediakortti vuodelle 2016
 • Käsiteltiin uuden taloushallintojärjestelmän liittyviä oikeuksia
 • Keskusteltiin Yhteisvastuukeräyksen piirihankkeen teemoista ja valittiin työryhmä
 • Käytiin läpi juhlavuoden tapahtumia