Tapahtumakalenteri

Lauantai  16.2.2019Megapamaus
Perjantai  22.2.2019Muistelemispäivä
Lauantai  23.2.2019Sählyturnaus
Lauantai  2.3.2019 - Sunnuntai 3.3.2019Partiotaitojen Talvi-SM-kilpailut
Lauantai  16.3.2019 - Sunnuntai 17.3.2019Partion kevätpäivät

PIIRIHALLITUS PESTIT

PIIRINJOHTAJA

PESTIN KESTO
2 vuotta (2019-2020)
 
PESTIN KOKONAISVASTUU
Piirinjohtaja vastaa piirin toiminnasta, johtaa piirihallituksen työskentelyä, toimii työntekijän esimiehenä, toimii partioneuvoksena tai varaneuvoksena, pitää yhteyttä piirin yhteistoimintaosapuoliin (kunnat, srk, Suomen Partiolaiset, muut piirit jne.) sekä edustaa piiriä. Lisäksi muutamia pienempiä asiakokonaisuuksia.

PESTIN SISÄLTÖ
Vastaa piirin toiminnasta kokonaisuutena
 • Toiminta toteutetaan asianmukaisesti ja turvallisesti niin lainsäädäntö kuin partion omat arvot, säännöt ja ohjeet huomioiden
Johtaa piirihallituksen työskentelyä
 • Valmistelee piirihallituksen kokoukset yhdessä muun työvaliokunnan (piirin varajohtaja ja työntekijän) kanssa
 • Toteuttaa yhdessä piirihallituksen, piirin luottamushenkilöiden ja lippukuntien kanssa toimintasuunnitelmaa ja vuosikokousten päätöksiä
 • Johtaa puhetta piirihallituksen kokouksissa
 • Vastaa piirin varsinaisten kokousten koolle kutsumisesta ja valmistelusta (syys- ja kevätkokoukset)
 • Pestikeskustelut piirihallituksen jäsenten kanssa
Toimii työntekijän esimiehenä
 • Työnantajan vastuu ja velvollisuudet
 • Työajat ja lomat
 • Kehityskeskustelut
Toimii piirin partioneuvoksena tai varaneuvoksena partioneuvostossa
 • Partioliikkeen kehittäminen ja tulevaisuus
Vastaa yhteiskuntasuhteista ja piirin edunvalvonnasta
Viestii jäsenille isoimmista ajankohtaisista asioista
Vastaa kriisiviestinnästä yhdessä työntekijän kanssa
Edustaa piiriä yhdessä piirihallituksen kanssa

PESTIN VAATIMA AJANKÄYTTÖ VUODESSA
 • Piirihallituksen kokoukset noin 10 krt vuodessa
 • Piirin varsinaiset kokoukset (kevät- ja syyskokous) 2 kpl, mahdolliset ylimääräiset kokoukset
 • Ansiomerkkiryhmän jäsen, kokoukset noin 5 krt vuodessa
 • Osallistuminen muihin piirin ryhmien ja projektien kokouksiin tarpeen mukaan
 • Partio kevät- ja syyspäivät ja laajennetut valiokunnat, piirinjohtajien tapaaminen noin 4-5 krt vuodessa
 • Mikäli partioneuvos, noin 3-4 partioneuvoston kokousta vuodessa
 • Muut (valmistelevat) kokoukset (SP/piirit/partioneuvosto) noin 20 kpl vuodessa
 • Yhteydenpito työntekijän kanssa viikoittaista
 • Yhteydenpito piirihallituksen kanssa viikoittaista
 • Yhteydenpito muut piirit ja SP tarpeen mukaan
 • Yhteensä noin 20-30 viikonloppua partiota, noin 12 kokousta piiriin liittyen, noin 10-15 kokousta piirin ryhmiin ja projekteihin liittyen, noin 3-4 piirinjohtajien kokousta, noin 3-4 partioneuvoston kokousta (mikäli piirin partioneuvos).  Lisäksi erilaiset (Skype-)kokoukset piirien ja SP:n toimintaan liittyen (esim. arvokeskustelu, strategia, strategian mittarit, talous, toiminnansuunnittelu).
 • HUOM. Itse kokoukset ovat ajallisesti pieni osa arjesta. Merkittävästi enemmän aikaa kuluu niiden valmisteluun, materiaaleihin perehtymiseen ja tarkastamiseen sekä asioiden selvittämiseen. Apuna on muu piirihallitus, piirin luottamushenkilöt ja työntekijä. SP tukee monessa asiassa. Tehtäviä voi ja pitää jakaa, mutta itse vastuu on jakamaton.
 • Asioiden valmistelu ja työstäminen tapahtuu pääsääntöisesti Office365 (Outlook, Teams, Yammer) sekä Skypen välityksellä.
 • Pestissä pitää matkustaa niin piirin sisällä kuin muualla Suomessa (SP / partioneuvoston kokoukset)

PESTIN TUKEMINEN
Piirinjohtajalla ei ole varsinaista pestiesimiestä. Piirinjohtajan pestaa edellinen piirinjohtaja ja pestissä tukea saa muulta piirihallitukselta, piirin luottamushenkilöiltä, työntekijältä sekä SP:lta. Pesti on kaikkea muuta kuin yksinäinen.
 
MUUTA PESTIN HOITAMISEEN LIITTYVÄÄ INFORMAATIOTA
Kyseessä on monipuolinen ja mielenkiintoinen pesti. Pesti vaatii omaa aktiivisuutta sekä sitoutumista, eteen tulee hyvin erilaisia tilanteita, jotka ovat kyettävä ratkaisemaan ja selvittämään. Pestissä vastaantulevia asioita pitää katsoa kokonaisuutena ja huomioida niiden vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Pestissä joutuu tekemään päätöksiä, jotka eivät aina miellytä kaikkia.

Käytännössä pesti on kokouksia, tapahtumiin osallistumista, sähköposteja, puheluita, asioiden selvittämistä, delegointia, yhteydenpitoa ja piirin "edunvalvontaa". Parasta pestissä on erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.
Pestissä PJ-valtakirja on suositeltava. Hyötyä on lippukuntatoiminnan tuntemisesta (esim. LPKJ tai hallituksen jäsenenä toimiminen) sekä ihmisten tuntemisesta piirissä ja piirin ulkopuolella. Tärkeintä on halu yrittää ja sitoutua, pestissä oppii jatkuvasti uutta ja on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Piirinjohtajien skaala Suomessa on nuorista opiskelijoista eläkeikää lähestyviin. Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa johtaa piiriä ei ole - tee pesti omalla tavalla ja luota siihen. E-KP on piiri, jossa on paljon tekijäihmisiä.

Ajankohtaisia asioita tulevina vuosina ovat mm. tuki lippukunnille, jäsenmäärän turvaaminen, tekijöiden jaksamisesta huolehtiminen, avointen pestien täyttäminen, piirin talous (mistä raha / leikataanko), Syys-SM 2019 (tekijät on) ja piirileiri 2020 (tekijät on).


Lisätietoja:
Antti Pirinen, pj 2018, puh. 0400 665 418, antti.pirinen(a)partio.fi
Lotta Pellinen, pj 2015-2017, puh. 040 550 4048, lotta.pellinen(a)partio.fiHALLITUKSEN JÄSEN - PARTIOKASVATUS

PESTIN KESTO
2 vuotta

PESTIN KOKONAISVASTUU
Kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen toimii ohjelmaryhmän puheenjohtajana ja vastaa ohjelmaryhmän kokoamisesta (ikäkausivastaavat, kisajaoston pj ym.). Kasvatuksesta vastaavan hallituksen jäsenen vastuulla on huolehtia ohjelmaryhmän ja kisajaoston toimimisesta asianmukaisesti piirissä sekä olla vastuussa piirin järjestämien ohjelmatapahtumien toteutumisesta.

PESTIN SISÄLTÖ
 • Tehtävänä on johtaa partio-ohjelman toteuttamista piirissä, päävastuuna piirin ohjelmatapahtumat, jossa apuna on jaostojen puheenjohtajat.
 • Toimii tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja ohjelmaryhmän välillä, valmistelee ohjelman toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen yhdessä ohjelmaryhmän kanssa ja vastaa ohjelman toiminnanalan kehittämisestä yhdessä ohjelmaryhmän kanssa.
 • Pestin myötä ohjelmaministeri on SP:n laajennetun kasvatusvaliokunnan jäsen ja edustaa piiriä laajennetun kasvatusvaliokunnan kokokoksissa.

PESTIN VAATIMA AJANKÄYTTÖ
 • Osallistuu piirihallituksen kokouksiin noin 10 kertaa vuodessa
 • Johtaa ohjelmaryhmän kokoukset ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös jaostojen kokouksiin.
 • Pestissä on suotavaa matkustaa mahdollisuuksien mukaan ympäri piiriä oleviin ohjelmatapahtumiin.
 • Osallistuu 2-3 kertaa vuodessa laajennetun kasvatusvaliokunnan kokouksiin.

PESTIN TUKEMINEN
Pestissä kasvatusministeriä tukee piirinjohtaja, varajohtaja ja muu piirin hallitus. Pestissä saat tukea henkilökohtaiset taidot ja tarpeet huomioiden sekä kannustavan ilmapiirin kehittää omaa pestiäsi eteenpäin.
 
MUUTA PESTIN HOITAMISEEN LIITTYVÄÄ INFORMAATIOTA
Pestin kiitettävä hoitaminen vaatii aitoa kiinnostusta partiokasvatusta ja partio-ohjelmaa kohtaan. Partio-ohjelman sekä kasvatustavoitteiden hyvä tunteminen tukee pestissä toimivaa.

Lisätietoja
Iida Ilvonen, puh. 040 064 8655, iida.ilvonen(a)partio.fi


HALLITUKSEN JÄSEN - VIESTINTÄ

PESTIN KESTO
2 vuotta

PESTIN KOKONAISVASTUU
Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen toimii viestintäryhmän puheenjohtajana ja vastaa viestintäryhmän kokoamisesta (Heimoviesti, medialähettiläät, some-vastaavat ym.). Viestinnästä vastaavan hallituksen jäsenen vastuulla on huolehtia piirin viestinnästä ja markkinoinnista sekä omalla toiminnallaan kehittää piirin näkyvyyttä ja mainetta alueellisesti ja valtakunnallisesti.

PESTIN SISÄLTÖ
 • Tehtävänä on edistää hyvää viestintää ja näkyvyyttä alueellisesti, päävastuuna piirin lippukunnille tiedottaminen, jossa apuna on viestintäryhmä.
 • Vastaa Heimoviestistä yhdessä Heimoviestin päätoimittajan kanssa.
 • Piirin nettisivujen kehittäminen ja aineiston tuottaminen nettisivuille yhdessä piirin työntekijän kanssa.
 • Toimii tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja viestintäryhmän välillä, valmistelee viestinnän toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen yhdessä viestintäryhmän kanssa ja vastaa viestinnän toiminnanalan kehittämisestä yhdessä viestintäryhmän kanssa.
 • Pestin myötä viestintäministeri on SP:n laajennetun kasvatusvaliokunnan jäsen ja edustaa piiriä laajennetun viestinnän- ja markkinoinnin valiokunnan kokokoksissa.

PESTIN VAATIMA AJANKÄYTTÖ
 • Osallistuu piirihallituksen kokouksiin noin 10 kertaa vuodessa.
 • Johtaa viestintäryhmän kokoukset ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös jaostojen kokouksiin.
 • Pestissä on suotavaa matkustaa mahdollisuuksien mukaan piirin eri tapahtumissa.
 • Osallistuu laajennetun viestinnän ja markkinoinnin valiokunnan kokouksiin.

PESTIN TUKEMINEN
Pestissä viestintäministeriä tukee piirinjohtaja, varajohtaja ja muu piirin hallitus sekä piirin oma työntekijä. Pestissä saat tukea henkilökohtaiset taidot ja tarpeet huomioiden sekä kannustavan ilmapiirin kehittää omaa pestiäsi eteenpäin.

MUUTA PESTIN HOITAMISEEN LIITTYVÄÄ INFORMAATIOTA
Pestin kiitettävä hoitaminen vaatii aitoa kiinnostusta viestintää ja markkinointia kohtaan sekä halua kehittää tämän hetkistä viestintää paremmaksi. Erilaisten viestintäkanavien tunteminen, aktiivinen ote koskien erit. sosiaalisen partiomedian seuraamista ja innostus viestinnästä saatavaa tietoa kohtaan tukevat pestissä toimimista.

Lisätietoja
Essi Seppälä, essi.seppala(a)partio.fi
Jaana Hyrkkänen, puh. 0400 554 024, ekp(a)partio.fiHALLITUKSEN JÄSEN - LIPPUKUNTATUKI

PESTIN KESTO
2 vuotta

PESTIN KOKONAISVASTUU
Lippukuntatuen päätehtävänä on tukea lippukuntia laadukkaan partio-ohjelman toteuttamisessa kaikissa ikäryhmissä.

Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen toimii lippukuntatuenryhmän puheenjohtajana ja vastaa ryhmän kokoamisesta (valmentajat, mentorit, seppojen edustaja). Lippukuntatuesta vastaavan hallituksen jäsenen tehtävänä on kehittää lippukuntatukea, johtokolmikkotyöskentelyä ja tukea lippukuntien kasvua.

PESTIN SISÄLTÖ
Tehtävänä on edistää johtokolmikkotyöskentelyä piirin lippukunnissa
Vastaa Kaikki Mukaan! -toiminnan jatkuvuudesta ja mentoreista
Tehtävänä on tukea lippukuntien johtokolmikoita ja järjestää vertaistapaamisia sekä täsmäkoulutuksia
Toimii tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja lippukuntatuenryhmän välillä, valmistelee ryhmän toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen yhdessä valmentajien kanssa
Pestin myötä lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen on SP:n laajennetun aluevaliokunnan jäsen ja edustaa piiriä laajennetun aluevaliokunnan kokouksissa

PESTIN VAATIMA AJANKÄYTTÖ
Piirihallituksen kokouksiin osallistuminen (kokouksia noin kymmenen vuodessa)
Lippukuntatuenryhmän kokoukset noin viisi - kymmenen kertaa vuodessa
Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan lippukuntatapaamisiin yhdessä valmentajien kanssa
Osallistuminen piirin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan - etenkin johtokolmikolle suunnattuihin tapahtumiin
Yhteistyön tekeminen tarvittaessa vapaaehtoistuesta vastaavan piirihallituksen jäsenen kanssa
Osallistuminen laajennetun aluevaliokunnan kokouksiin kahdesti vuodessa
Osallistuminen ansiomerkkiryhmän kokouksiin

PESTIIN SAATAVA TUKI
Pestissä saa tukea piirinjohtajalta, piirin varajohtajalta, muulta piirihallitukselta sekä piirin työntekijältä.

Suomen Partiolaiset järjestävät valmentajakoulutusta muutaman kerran vuodessa. Aluevalionkunnan henkilöt ovat tavoitettavissa sähköpostitse.

Suurin tuki tulee omalta ryhmältä. Asioita tehdään yhdessä, tehtäviä jakamalla.

MUUTA PESTIN HOITAMISEEN LIITTYVÄÄ INFORMAATIOTA
Lippukuntatuesta vastaavan hallituksen jäsenen pesti on haastava, mutta antoisa. Pestissä pääsee vaikuttamaan niin valtakunnallisesti kuin piirimme alueellakin partiotoiminnan ja lippukuntatyön kehittämiseen. Monesti pestissä saa käyttää myös luovuutta sekä ongelmaratkaisutaitoja.

Pesti sopii sinulle joka et pelkää haasteita tai ongelmatilanteiden kohtaamista. Lippukuntatyössä pääset partiotoiminnan ytimeen. Pestin kiitettävä hoitaminen vaatii kokemusta lippukunnassa tehtävästä työstä ja aikuisten johtamisesta. Nykyisen johtamismallin hyvä tuntemus on eduksi pestin hoitamisessa.  

Lisätietoja
Jenni Kainlauri, puh. 040 579 3961, jenni.kainlauri(a)partio.fi
Jaana Hyrkkänen, puh. 0400 554 024, ekp(a)partio.fi